Worldcoin Help Center

Jak sprzedać krypto?

Aby sprzedać krypto w portfelu World App:

 

Sell.gif

 

1. Wybierz zakładkę Portfel na dolnym pasku menu.

2. W zależności od waluty krypto, którą chcesz sprzedać, dotknij przycisku Krypto lub Worldcoin.

 

Wallet__Balance_1.png

 

3. Wybierz przycisk Sprzedaj znajdujący się pod saldem aktywów.

 

new_Crypto__Balance.png

 

4. Wprowadź konkretną kwotę, którą chcesz sprzedać.

 

1-1-0-AmountPrototype.png

 

5. Wybierz przycisk Podgląd sprzedaży.

6. Na następnym ekranie zobaczysz podsumowanie transakcji. Przed przejściem do następnego kroku należy dokładnie zapoznać się z tymi informacjami.

7. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Przytrzymaj, aby sprzedać. Zrealizowanie transakcji może potrwać kilka sekund.

1-2-0-HoldSell.png

 

8. Po zakończeniu transakcji nastąpi przekierowanie na stronę potwierdzenia. Transakcja pojawi się w portfelu w ciągu 30 sekund.

 

Gratulacje, pomyślnie sprzedałeś swoje krypto.

Share

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 6 z 10