Worldcoin Help Center

Jak kupić krypto?

Portfel Worldcoin ułatwia kupowanie krypto. Aby dokonać zakupu przy użyciu USDC po prostu wykonaj poniższe kroki.

 

Buy.gif

 

1. Wybierz Portfel na dolnym pasku menu.

2. Na karcie Krypto naciśnij przycisk Kup w górnej części ekranu.

 

3. Wybierz walutę krypto, którą chcesz kupić.

 

4. Wprowadź kwotę, którą chcesz kupić, wpisując ją za pomocą klawiatury numerycznej.

 

1-1-0-AmountPrototype.png

 

5. Na następnym ekranie zobaczysz podgląd swojej transakcji. Przed przejściem do następnego kroku należy dokładnie zapoznać się z tymi informacjami.

6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Przytrzymaj, aby kupić u dołu urządzenia. Zrealizowanie transakcji może potrwać kilka sekund.

 

1-2-0-Confirm.png

 

7. Po zakończeniu transakcji nastąpi przekierowanie na stronę potwierdzenia. Waluta z danej transakcji powinna pojawić się w portfelu w ciągu 30 sekund.

 

2-0-0-Success.png

 

Gratulacje, pomyślnie zakupiłeś walutę krypto.

Share

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 6 z 8