Worldcoin Help Center

Jak utworzyć kopię zapasową konta?

Możesz łatwo utworzyć kopię zapasową swojego konta, konfigurując kopię zapasową na dyskach iCloud lub Google Drive. Aby skonfigurować/zmienić hasło kopii zapasowej postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 

1. Wybierz opcję Portfel na pasku menu.

 

2. Wybierz ikonę Koła zębatego w górnym rogu ekranu.

 

3. Przejdź do Ustawień konta.

 

Screenshot_20230505_174552_Worldcoin.jpg

 

4. Wybierz opcję Kopia zapasowa iCloud/Google Drive.

 

Screenshot_20230505_174635_Worldcoin.jpg

 

5. W sekcji „Kopia zapasowa konta” wybierz opcję Utwórz kopię zapasową na Dysku (Android) lub iCloud (iOS). Może być konieczne wcześniejsze zalogowanie się za pomocą konta Google lub iCloud.

 

Screenshot_20230505_174722_Worldcoin.jpg

 

6. Wprowadź hasło i potwierdź je, aby utworzyć kopię zapasową konta. Wybierz Dalej, aby zakończyć. Hasło umożliwia odszyfrowanie kopii zapasowej, która będzie przechowywana w Twojej prywatnej chmurze w sposób zaszyfrowany.

 

Screenshot_20230505_174743_Worldcoin.jpg

 

Pomyślnie utworzyłeś hasło i kopię zapasową konta. Możesz teraz użyć tego hasła, aby odzyskać swój portfel World App.

 

Screenshot_20230505_174852_Worldcoin.jpg

 

Pamiętaj, aby nie zgubić ani nie zapomnieć hasła. Do odzyskania konta potrzebne będzie hasło/kopia zapasowa.

Share

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 3272 z 7858